ZZP'er en arbeidsongeschiktheid

Hoe kan ik mij als zelfstandig ondernemer verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid?

Ben je als zelfstandig ondernemer na 1 augustus 2004 ziek of arbeidsongeschikt geworden, dan kan je geen WAZ-uitkering meer krijgen. De WAZ is sinds die datum afgeschaft. Ondernemers kunnen nu zelf bepalen of ze hun inkomensrisico's al dan niet willen afdekken.

Vervangend inkomen zelfstandig ondernemers bij arbeidsongeschiktheid.

Vervangend inkomen ZZP'ers

Je kunt als zelfstandig ondernemer voor een vervangend inkomen zorgen door:

  • Zelf geld te reserveren;
  • Een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten;
  • Een 'individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering tegen collectieve voorwaarden' af te sluiten. Dit is mogelijk via diverse branche- en beroepsorganisaties. Ook belangenverenigingen voor zelfstandigen, zoals de Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO), CNV Zelfstandigen en FNV Zelfstandigen bieden hun leden deze mogelijkheid;
  • Een vrijwillige Ziektewetverzekering en/of WIA-verzekering bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) af te sluiten. Deze verzekering geldt als je als werknemer of vanuit een uitkering zelfstandig ondernemer wordt.

Meer informatie verzekeringen zelfstandig ondernemers? Bij ZZP Zonder Sores kan je meer informatie krijgen over vrijwillige verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid en ziekte.